Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege ‘Suryahuis’ en is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar ‘Suryahuis’ op haar website en in haar mailingen naar verwijst. ‘Suryahuis’ adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit ‘Suryahuis’

Suryahuis is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Suryahuis.

‘Suryahuis’ is bekend onder ondernemingsnummers: BE0636.732.942 EN x. Suryahuis is gevestigd in 3272 Testelt aan de RODE 38a en 40 in België en bereikbaar via de mailadressen mireillevanderbruggen@gmail.com en leonaclerckx@gmail.com. Zij zijn de zaakvoerdsters.

Ons website-adres is: http://www.suryahuis.be.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Suryahuis kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, inschrijft voor activiteiten.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Suryahuis op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Suryahuis optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Suryahuis plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Suryahuis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Suryahuis, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Suryahuis verstrekt. Suryahuis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, social media account(s) en inloggegevens.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We verzamelen  zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je informatie te kunnen toezenden over activiteiten of om je te kunnen verwittigen in geval dat een afspraak of een event niet doorgaat. Suryahuis behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

Dit zijn daarom onze drie privacy promises:

 1. Je persoonlijke gegevens delen we nooit.
 2. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
 3. Je persoonlijke gegevens,  gebruiken we alleen voor de hieronder omschreven doeleinden.

Naam, adres, woonplaats en geboortedatum

Je naam, adres en woonplaats, alsook je geboortedatum wordt opgeslagen omdat we deze nodig hebben voor onze klantenlijst.

E-mailadres

We bewaren je e-mailadres zodat we je belangrijke berichten kunnen sturen over activiteiten, evenementen en sluitingsdagen, je input te vragen over Suryahuis evenementen… Je kan ervoor kiezen om je hiervoor uit te schrijven.

Telefoonnummer

We bewaren je telefoonnummer of dat van een familielid zodat we contact met je kunnen opnemen in een noodgeval of om.

Suryahuis kan nieuws over evenementen versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuws of mail meer wenst te ontvangen, kan je dit kenbaar maken door een eenvoudige reply op de laatste mail, dat je geen nieuws meer wenst te ontvangen.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Suryahuis zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Suryahuis samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Suryahuis website:

Functionele cookies

Suryahuis plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Suryahuis maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Suryahuis heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Suryahuis heeft Google geen toestemming gegeven om via Suryahuis verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Suryahuis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Suryahuis over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres mireillevanderbruggen@gmail.com of Leonaclerckx@gmail.com kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Suryahuis, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Suryahuis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Suryahuis of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Suryahuis neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Suryahuis via het contactformulier op de website.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Suryahuis omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via mireillevanderbruggen@gmail.com of leonaclerckx@gmail.com.